Duhovni kutak

Upali prvu svijeću Svjetla Kristova Nek te obasja ljubavlju i toplinom Odjeni haljinu pokore i ljubičastih priprava Da pobjedu slavimo S Davidovim Sinom Kale

 • Uz nedjeljna čitanja

  Početak svetog Evanđelja po Luki – Lk 1, 1-4; 4, 14-21 Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u…

 • Uz nedjeljna čitanja

  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu – Iv 2, 1-12U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: „Vina nemaju.“ Kaže joj Isus: „Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!“ Nato će njegova mati poslužiteljima: „Što god vam rekne, učinite!“A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: „Napunite posude vodom!“ I napune ih do vrha. Tada im reče: „Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.“ Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je –…

 • Uz nedjeljna čitanja

  Čitanje svetog Evanđelja po Luki –  Lk 3,15-16.21-22 Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: „Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.“ Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja. Drage sestre i braćo, U nekom djelovima Rimskoga carstva je…

 • Uz nedjeljna čitanja

  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju – Mt 2, 1-12 Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: „Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.“ Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: „U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina!Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinimjer iz tebe će izaći vladalackoji će pāsti narod moj – Izraela!’“ Tada Herod potajno dozva mudrace…

 • Uz nedjeljna čitanja

  Čitanje svetog Evanđelja po Luki – Lk 3,10-18 U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: „Što nam je dakle činiti?“On im odgovaraše: „Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.“Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: „Učitelju, što nam je činiti?“Reče im: „Ne utjerujte više nego što vam je određeno.“Pitahu ga i vojnici: „A nama, što je nama činiti?“I reče im: „Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.“Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: „Ja vas, istina, vodom…