Draga krizmanice,
Dragi krizmaniče,

nakon dugog iščekivanja i neizvjesnosti pred nama je dan tvoje krizme kojoj se ne samo vi i vaša obitelj, nego i naša čitava župna zajednica veseli. Pripremu smo odradili onako, kako tko. Netko odlično, netko kako tako, a netko nikako. Ipak sam odlučio pripustiti sve vas jer vjerujem u vas i sav potencijal koji je u vama. Vjerujem da ćete, osnaženi, oduševljeni i vođeni Duhom Svetim sazrijevati kao kršćani i ljudi, biti pokretačka snaga naše zajednice i čitave crkve i svjedoci Kristovoga evanđelja u ovome svijetu. Da, vi ste budućnost.

Jedan vic govori o župniku koji se žalio da u crkvi ima mnogo šišmiša i da ih nikako ne može istjerati. Drugi kolega, župnik, mu reče: „Pa, krizmaj ih!“ „Zašto?“ upita od šišmiša, iznervirani župnik. „Pa vidiš, kada krizmaš mlade oni jednostavno nestanu iz crkve. Možda će i šišmiši tako nestati“.
Ja sam uvjeren da tako neće biti s vama. Garanciju za to mi daju vaša otvorenost, vaša iskrena srca, radost koju zračite, razigranost i zainteresiranost za vjerske i životne teme.

Kada ste bili djeca vaši roditelji su vas donijeli na krštenje. Nisu vas pitali želite li vi to. Htjeli su vas krstiti u svojoj vjeri, u vjeri crkve. Na krštenju vas je držao krsni kum ili krsna kuma. Svećenik je postavljao pitanja vašim roditeljima i kumovima jesu li spremni odgajati vas u vjeri u Isusa. Oni su to obećali i to su činili do današnjega dana. Sada ste vi na redu. Primanjem sakramenta potvrde vi želite potvrditi ono što se dogodilo na vašemu krštenju. Vi želite svjesno i slobodno reći DA Isusu u našoj katoličkoj crkvi. Vjera u kojoj ste kršteni je sada vaša osobna vjera. Vaš osobni susret i život s Isusom.

Ovaj put svećenik neće pitati vaše roditelje: „Koje ste ime dali vašemu djetetu?
Vi ćete sami doći pred krizmatelja i predstaviti se. Izgovorit ćete vaše ime. Zašto je ime važno? Mi se zovemo imenom. Nijedan čovjek nije bezimen. Po imenu smo prepoznatljivi. U knjizi proroka Izaije čitamo: „Ne boj se! Zazvah te imenom. Moj si!“ Sam Bog je svakoga od nas zazvao imenom i darovao mu život. Bog svakoga čovjeka poznaje po imenu i naša su imena zapisana u njegovoj ruci. Svaki čovjek je njegovo ljubljeno dijete. Bog je uvijek na strani čovjeka. Poput oca ili majke.

Kada ste se krstili na krštenju vas je držao kum ili kuma. Sada ćete doći na vlastitim nogama. Vaš kum ili kuma će vas pratiti. Za krštenje su vaši roditelji birali prikladnoga kuma za vas. Kuma koji će vam biti uzor u vjeri i pomagati vam u duhovnome rastu. Sada vi sami birate kuma ili kumu. On će biti uz vas. U trenutku krizme stavit će ruku na vaše rame. Tim činom on pokazuje da je uz tebe i to ne samo na dan krštenja, nego zauvijek kao dobar prijatelj, uzor, savjetnik, potpora. Polažući ruku na tvoje rame on ti poručuje: „Na mene se možeš nasloniti, na mene se možeš osloniti!“

Krizmatelj polažući ruke na krizmanike prenosi na njih Duha Svetoga. On ih maže svetim uljem. Ulje se u starom svijetu, ali i danas upotrebljavalo i upotrebljava u raznim prilikama i bilo je i jest bogato značenjima. Uljem se začinja hrana, od ulja se proizvode razna kozmetička sredstva i lijekovi, pomazanje za sportaše, a služilo je i za osvježenje iza kupanja.
Po Mojsijevim uputama pripremalo se posebno sveto ulje za pomazanje. Za velikog svećenika pomazan je Aron i za njim njegovi sinovi. Kasnije je Samuel za kralja pomazao Šaula i nakon njega Davida. U tim primjerima pomazanje je dovodilo Duha na primaoce. Kako je Isus bio iz Davidove loze i on će biti pomazan kako je to i navijestio prorok Izaija. Upravo to proroštvo je Isus otvorio i pročitao u nazaretskoj sinagogi: „Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza…“. Isus je bio izravno pomazan Duhom Svetim nakon krštenja u Jordanu.
I vi ćete biti pomazani krizmom. Po tom pomazanju vama se na poseban način daruje sedam darova Duha Svetoga, vas se potvrđuje, pečati Duhom Svetim. Duh Sveti vas osposobljava za naviještanje i svjedočenje vjere.

Na koncu će vam krizmatelj poželjeti mir. Taj mir nije izostanak nemira. On je mnogo više. Taj mir izražava beskrajnu sreću, životno zadovoljstvo, puninu života i ostvarenje kraljevstva Božjega u sadašnjemu i vječnome životu.

Taj mir, Božji mir vam od srca želi vaš župnik fra Frano sa suradnicom Martinom u ime čitave naše zajednice.

Bog vas poživio u zdravlju i radosti!

Slika preuzeta s portala: www.st-johannes-baptist.de