Nedjelja 15. 01. 2023.

Druga nedjelja kroz godinu A.

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.00 prigoda za ispovijed u crkvi Krista Kralja.

U 12.30 sati sveta misa u crkvi Krista Kralja.

 

Utorak 17.01. 2023.

Sveti Antun pustinjak.

Od 17.00-18.45 sati prigoda za ispovijed u prostorijama naše zajednice.

U 19.00 sati sveta misa.

Poslije mise meditacija, pjesma, molitva i tišina: „Pred licem tvojim Gospodine“.

 

Srijeda 18.01. 2023.

U 11:00 sati sveta misa  u kapelici naše zajednice.

 

Petak 20.01. 2023.

18-18.45 sati prigoda za ispovijed u prostorijama naše zajednice.

U 19.00 sati sveta misa.

 

Subota 21.01. 2023.

U 18.00 sati predvečernja nedjeljna misa treće nedjelje kroz godinu A.

 

Nedjelja 22.01. 2023.

Treća nedjelja kroz godinu A – Nedjelja Božje riječi.

U 09.00 sati sveta misa u Haushamu.

U 12.00 prigoda za ispovijed u crkvi Krista Kralja.

U 12.30 sati sveta misa u crkvi Krista Kralja.