Dragi i poštovani vjernici!

Iako mediji sve manje izvještavaju o žrtvama i ruševinama strahovitog potresa u Turskoj i Siriji, ne smijemo dozvoliti da slike patnje i bola izblijede u našim očima i srcima.

Kao kršćani pozvani smo djelovati u duhu Isusa Krista koji nas poziva da djelotvorno ljubimo svoga bližnjega. Taj bližnji nije samo onaj s kojim smo povezani obiteljski, rodbinski ili prijateljski, nego svaki čovjek koji je u nevolji.

Njemačka biskupska konferencija je odlučila sav prihod od proljetnog skupljanja za Caritas namjeniti za unesrećene od potresa u Turskoj i Siriji.

Mi kao zajednica se rado priključujemo i darivamo svu nedjeljnu kolektu od subote 4.03. 2023. u Wasserburgu i nedjelje 05.03. 2023. u Haushamu i Rosenheimu na tu nakanu. Zato vas od srca molimo da i ovoga puta pokažete svoje veliko i dobrostivo srce.

Neka vas dragi Bog obilato nagradi za vašu nesebičnu ljubav.