Ništa neka te ne straši, ništa ne uznemiruje. Sve prolazi. Samo Bog ostaje isti. Tko je strpljiv sve postiže. Tko ima Boga ima sve. Jedino Bog dostaje.

Kroz povijest Crkve bilo je puno žena velikih umnih sposobnosti koje su svojim životom i obnoviteljskim djelima mijenjale duh u Crkvi i društvu. Jedna od njih je sv. Terezija Avilska, prva naučiteljica Crkve, mističarka i obnoviteljica Karmelskoga reda. Rođena je 28. ožujka 1515. godine u španjolskoj pokrajini Avili u obitelji koja je podigla 11-ero djece. Još kao djevojčica željela je što brže doći u nebo. Kada je čula da muslimani ubijaju kršćane zbog vjere, sa sedam je godina s bratom pobjegla od kuće u želji da i ona podnese mučeničku smrt. Nakon smrti majke, otac ju je dao na odgoj sestrama augustinkama.

Terezija je u samostanu čitala pisma sv. Jeronima. U karmelićanski samostan u Avili ušla je 1535. godine. Svoj je poziv shvatila vrlo ozbiljno i s velikom je upornošću nadvladavala bolest i teške duševne kušnje. Nastojala se osloboditi vezanosti uz zemaljske želje i naći put duhovnog savršenstva. U svom mističnom životu imala je puno viđenja. Napisala je brojne knjige u kojima je opisala stanja duše na putu sjedinjenja s Bogom. Njezina djela poput ‘Moj život’, ‘Put k savršenosti’ i ‘Zamak duše’ spadaju u sam vrh kršćanske mistike i duhovnosti. Nitko prije, a ni poslije Terezije nije tako opširno i jasno prikazao područje mistike.

Zajedno sa sv. Ivanom od Križa, Terezija je provela reformu karmelićanskog reda. Iako su stroža pravila izazvala suprotstavljanja i napade, papa je dekretom podupro Terezijino djelo. Obilazila je samostane po Španjolskoj, propovijedala i pisala pisma. Vjerovala je da je odlučujuće oružje jedino molitva jer iz nje i druga sredstva dobivaju svoju jakost. Zato je u borbi za Krista i Crkvu osnivala samostane u kojima će njezine sestre moliti i na taj način za kraljevstvo se Božje boriti. Do smrti 1582. godine osnovala je 30 samostana. Kada je nakon 20 godina njezino tijelo bilo iskopano, bilo je posve neoštećeno. Blaženom ju je 1614. proglasio papa Pavao V, svetom 1622. papa Grgur XV, a crkvenom naučiteljicom 1970. papa Pavao VI. Zaštitnica je Španjolske, španjolske vojske i bolesnika. Bosonoge karmelićanke su najstroži ženski red. Kada djevojka jednom uđe u samostan, život provodi u molitvi, razmatranjima i tišini i nikada više ne izlazi iz njega. Karmelićanke je u Hrvatsku doveo blaženi kardinal Alojzije Stepinac.

Misli sv. Terezije Avilske

Tko ima uza se Isusa kao prijatelja i plemenita vojskovođu, sve može podnijeti. On nam pomaže i jača nas. Nikada nas ne ostavlja. On je pravi i iskreni prijatelj. Vidim jasno: ako želimo ugoditi Bogu i postići velike milosti od njega, Bog hoće da to bude po presvetom čovještvu Krista koji je omilio Božjem veličanstvu… Stoga ne tražite drugog puta… Ovim se putem ide sigurno. Po ovome našem Gospodinu dolaze sva dobra. On će nas poučiti. Budemo li motrili njegov život, nećemo naći bolji i savršeniji primjer za nasljedovanje.

Ništa neka te ne straši, ništa ne uznemiruje. Sve prolazi. Samo Bog ostaje isti. Tko je strpljiv sve postiže. Tko ima Boga ima sve. Jedino Bog dostaje.

Izvor: hkm.hr