Vjeronauk

PRVOPRIČESNICI:

  • Subotom u 10.00 sati u Rosenheimu
  • Subotom u 16.30 sati u Wasserburgu

KRIZMANICI:

  • Četvrtkom u 18.00 sati u Haushamu
  • Subotom u    11.00 sati u Rosenheimu
  • Subotom u    16.30 sati u Wasserburgu